Meny

Bærekraft

Bærekraft­strategi

2024 - 2026

Vi skal være en viktig bidragsyter til det grønne skifte vi står ovenfor. Målet om et nullutslippssamfunn i 2050 er et ansvar vi som eiendomsutvikler tar på alvor. Dette betyr at vi må kutte utslipp fra transport, bygninger og infrastruktur der vi har mulighet til å påvirke.
Vi utvikler for fremtiden

Gjennom vårt medlemskap og samarbeid med Grønn Byggallianse søker vi aktivt etter løsninger for lavt energiforbruk og lave utslipp. Vi har signert på Eiendomssektorens 20 strakstiltak der vi forplikter oss til reell handling.

Våre konkrete tiltak på veien mot nullutslipssamfunnet er:

  • Alle våre nye næringsbygg skal BREEAM NOR-sertifiseres.
  • Alle våre nye boliger skal være bedre enn TEK.
  • Vi skal søke løsninger ved ombygging av eksisterende lokaler som reduserer avfallet. Dette innebærer utstrakt gjenbruk.
  • Alle våre bygg skal driftes på en måte som begrenser klimautslipp.
  • Vi jobber etter de samme bærekraftsmål som Miljøfyrtårnet.

I vår hverdag innebærer bærekraft å jobbe daglig med nye ideer, utvikle konsepter og forbedre våre egne løsninger. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på dagens behov, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

 

På utkikk etter
nye lokaler?
Kontakt oss
Kontakt
E-post:
post@oxer.no
Adresse
Postadresse : Postboks 420, 1373 Asker
Besøksadresse : Drengsrudbekken 12, 1383 Asker