Meny

Personvernerklæring

Vår behandling av personopplysninger
Når du tar kontakt med oss via vårt kontaktskjema på nettsiden vår eller via e- post/telefon vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Oxer Eiendom ved administrerende direktør Erling Langeland. Ønsker du å komme i kontakt med oss, er vår kontaktinformasjon som følger:

Adresse: Postboks 420, 1373 Asker
E-post: post@oxer.no

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte
Ole Jørgen Stenmark, e-post: ojs@oxer.no

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. I forbindelse med vårt kontaktskjema på nett innhenter vi navn og e-post, men det kan også være andre personopplysninger vi mottar fra deg under punktet «Hva gjelder det» som registreres hos oss. Behandlingen av opplysningene skjer etter henvendelse fra deg og etter en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Vi besvarer også henvendelse som kommer inn til oss per e-post eller telefon. I denne forbindelse lagrer vi personopplysninger som følge av henvendelsen. Dette er normalt opplysninger om navn, telefonnummer, adresse og e-post. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av å oppfylle en avtale eller etter en interesseavveining.

Vi behandler også personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle et utleieforhold med deg eller inngåelse av kjøpekontrakt. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre avtaleforpliktelser.

Vi bruker for tiden ikke informasjonskapsler på våre hjemmesider (cookies). Dette innebærer at vi ikke innhenter annen informasjon via vår nettside enn den informasjonen du selv gir ved henvendelse til oss.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Oxer Eiendom benytter seg av eksterne tjenesteleverandører innenfor programvare. Disse tjenesteleverandørene er databehandlere, som vil kunne samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne og etter våre instrukser. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta kravene etter personvernlovgivningen og informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Dersom du ønsker informasjon om våre databehandlere kan du ta kontakt med oss.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes først når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. I enkelte tilfeller har vi vurdert det som nødvendig å beholde personopplysninger lengre enn avtaleforholdets varighet, for oppfyllelse av regnskapslovgivningen.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte vår personvernansvarlig.Ole Jørgen Stenmark, e-post: ojs@oxer.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med vår personvernansvarlig per e-post.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: datatilsynet.no.

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

Last ned personvernerklæring

På utkikk etter
nye lokaler?
Kontakt oss
Kontakt
E-post:
post@oxer.no
Adresse
Postadresse : Postboks 420, 1373 Asker
Besøksadresse : Drengsrudbekken 12, 1383 Asker