Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Alle virksomheter som omfattes av åpenhetsloven er pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger, og redegjøre for disse årlig.

 

Redegjørelsen kan leses her