Vi støtter årets TV-aksjon «Mindre alene sammen»

Vi sponser Kirkens Bymisjon Drammen, og på torsdag ettermiddag var vi med på ringedugnaden for næringslivet der målet var å få inn bidrag fra bedrifter til årets TV-aksjon «Mindre alene sammen».


(På bildet: Fra venstre John Martin Pedersen, Anniken Haug, Ellen Karlsen Raaholt og Per Erik Sandersen)