Meny

Rotneshagen boligprosjekt i Nittedal tar form

Nittedal har fått to nye, spreke boligbygg sentralt plassert like ved togstasjonen. Hvis alt går etter planen, kommer det 235 boliger i Rotneshagen.

I den bratte skråningen nedenfor Nittedal togstasjon på Rotnes har eiendomsutvikler Oxer Eiendom reist to arkitekttegnede trekledde boligblokker som virkelig bringer urban modernitet til boligmarkedet i tettstedet.

Leder for virksomhetsutvikling og prosjekt Hans Petter Semlitsch i Oxer Eiendom, sier til Byggeindustrien at de med Rotneshagen ønsker å skape et boligtilbud ulikt noe som finnes i Nittedal fra før av.

– Nærheten til togstasjonen var veldig viktig; vi ønsker å bygge ut rundt knutepunktet. Vi har også ønsket å bygge med en arkitektur som er litt mer spennende enn det man gjerne ser ellers i Nittedal, og selv synes vi byggene er mer spenstige enn konkurrerende prosjekter i samme område, sier Semlitsch.

Selv om prosjektet er ment å skille seg ut, har byggherre vært opptatt av å skape et prosjekt som også passer godt inn i landskapet.

– Det er mye topografi på tomten, og vi har utviklet et konsept som tilpasses terrenget. Det har blant annet vært viktig med trefasader på alle byggene, forteller Semlitsch.

Første fase

Arkitekt Fredrik Kogeide i Helen og Hard mener boligkonseptet er et fint tilskudd til Nittedal.

– Dette prosjektet er fase én i en større plan hvor vi tar utgangspunkt i eksisterende topografi og plasserer blokker og rekkehus på eksisterende platåer i terrenget. Byggene trappes ned i landskapet, og det gir solrike balkonger. Balkongkonseptet i Rotneshagen gir en ekstra tydelig signatur på bygget, sier Kogeide.

Entreprenør Alliero har hatt totalentreprisen på de første byggene i Rotneshagen, og prosjektleder Alexander September sier til Byggeindustrien at prosjektet har gått bra, til tross for krevende tider med både pandemi og krigsrelaterte leveranseutfordringer.

– Tidsskjema ble litt stramt mot slutten, og i begynnelsen av prosjektet var Covid en utfordring, men alt i alt har det gått veldig bra, sier han.

Fjellstøtt

Alliero startet opp i oktober 2020 med riving. Fra før av stod to eneboliger på tomten, hvorav et laftet hus. Dette har en lokal aktør demontert og flyttet slik at det kan settes opp igjen et annet sted.

På grunn av utfordringer med salg ble byggestart satt på vent noen måneder etter rivingen, men i mars 2021 kunne Alliero starte opp grunnarbeidet på den bratte tomten.

– Vi etablerte et stort platå på kjellerplan med plasstøpte fundamenter og støpte pilarer for ringmuren. Prefabrikkerte kjellervegger er levert av Contiga, og så har vi gyset fast ringmuren med strekkstag til fjellet, forteller September.

Store deler av kjelleretasjen er direktefundamentert til fjell, men noe står også på en blanding av pilarer og stålkjernepeler der hvor fjellet skråner nedover i dalen.

Betong, stål og tre

Byggene er oppført med prefabrikkerte betongvegger i første etasje, og bærekonstruksjon av stål med hulldekker i etasjeskillene oppover i bygget. Trappe- og heissjakter er bygget med prefabrikkerte betongelementer, og klimaveggene i bygget er utført i trevirke og kledd med senvokst furu som er varmebehandlet og bearbeidet på fabrikk, og som er levert av Woodify.

– Det er ment at trefasadene skal eldes over tid og være delvis vedlikeholdsfrie, forteller September.

Prosjektlederen bekrefter at de har lagt inn en ekstra innsats i kvaliteter på utførelsen på Rotneshagen.

– Byggteknisk forskrift ligger til grunn, og vi regner med at energimerkingen blir B og C, men det er veldig gode planløsninger, fantastisk utsikt og romslige balkonger og terrasser i dette prosjektet. Det er lagt inn litt ekstra i kvalitetene i leilighetene, og det har vært ekstra krav til finishen på prosjektet, sier han.

Byggherre har også valgt å etablere en felles smørebod i første etasje som et fellesgode for
beboerne i de to første Rotneshagen-byggene.

September forteller at beboerne som allerede har flyttet inn i de nye byggene, også har lagt merke til de ekstra kvalitetene i prosjektet.

– Kjøperne er meget fornøyde med kvaliteten i leilighetene, og spesielt med flis og maling. Vi har hatt mange flinke underentreprenører på Rotneshagen, men jeg vil gjerne trekke frem SH Bygg som har stått for flisleggingen, og RK Bygg som har utført malerjobben, sier prosjektlederen, og legger til at han også vil takke alle andre samarbeidspartnere på prosjektet.

Åpner portalen

På det meste har det vært rundt 50 arbeidere i sving samtidig på prosjektet. For å trygge skoleveien for barna på Rotnes har prosjektet hatt transportstopp for all tungtrafikk i tidsintervaller rundt skolestart og -slutt.

– I perioder har også Bane Nor lånt en del av byggetomten for å utvide jernbanespor og bygge støttemurer for jernbanen. Men logistikken har blitt løst bra, sier September.

Under koronapandemien har mellom fem og seks arbeidere fått påvist smitte, men prosjektet har ikke vært nødt til å stenge ned på noe tidspunkt. Prosjektet har hatt totalt én fraværsskade, etter at en arbeider fikk et kutt i fingeren.

– Vi har også hatt 100 prosent sorteringsgrad på avfall. Det er noe vi er veldig stolte av, forteller September.

Totalt 45 leiligheter er overlevert i første byggetrinn i Rotneshagen. Hans Petter Semlitsch i Oxer Eiendom forteller at planen er klar for nesten 200 ytterligere leiligheter i det nye nabolaget.

– Vi holder på med en rammesøknad for en ny avløpsledning nå, og den håper vi å ha på plass før jul. Da vil kommunen gi godkjenning til neste byggetrinn. De to første byggene som nå er overlevert, vil da fungere som selve portalen inn til Rotneshagen, forteller han.

Sindre Sverdrup Strand

Journalist.

Link:  https://www.bygg.no/rotneshagen/1510159!/

Se tidligere artikler
i vårt arkiv
Gå til vårt arkiv
Kontakt
E-post:
post@oxer.no
Adresse
Postadresse : Postboks 420, 1373 Asker
Besøksadresse : Drengsrudbekken 12, 1383 Asker