Meny

Nye byboliger på Bragernes

Sammen med Stor Oslo skal Oxer Eiendom utvikle nye byboliger på Bragernes i Drammen.

I Farveriet bor du midt på Bragernes, med samme korte avstand til Torvet som til Drammens helt nye bydel ved fjorden. Her vil 83 varierte byboliger blåse liv i et historisk industrikvartal. Der familien Skramstad bygget opp sin virksomhet gjennom generasjoner, skaper vi morgendagens hjem – vegg i vegg med datidens karakteristiske Drammenshus.

Den frodige bakhagen og de luftige takterrassene skaper ekstra pusterom. Bylivet utenfor gir deg tilgang på alt.

Les mer på Stor-Oslo Eiendoms nettside – Farveriet | soeiendom.no

Skal utvikle 170 mål logistikktomt i næringspark

Format Eiendom og Oxer Eiendom utvikler 170 mål i Borgeskogen Næringspark, Sandefjord.

Format Eiendom og Oxer Eiendom skal sammen utvikle 85 mål på Borgeskogen Nord og 85 mål på Borgeskogen Nord-Øst, på hver side av nyetablert rundkjøring. Tomtene er godt synlig fra fylkesvei Gryteveien, ferdig opparbeidet og byggeklare med meget god adkomst for store biler. Byggene fundamenteres direkte på fjell og kan leveres raskt etter inngått leieavtale.

Det er knapphet på store tomter i etablerte næringsparker på det sentrale Østlandet. Dette er en unik mulighet for både nasjonale og internasjonale aktører å etablere seg med tydelig identitet og høye bærekrafts ambisjoner.

«Områdets sentrale beliggenhet med kort vei til Larvik Havn, Torp Flyplass og E18 gjør at vi opplever økende pågang for nye interessenter i området, og flere aktører har nye anlegg under bygging i dag», sier markedsdirektør Anniken Haug i Oxer Eiendom.

Borgeskogen Næringspark er et attraktivt område med ca. 130 etablerte virksomheter innen transport/logistikk, industri/produksjon og agentur/engros. Området ble etablert på 90-tallet og huser i dag hele 3.000 ansatte. Ferdig utbygd estimert til 5.000.

«Vi ønsker å knytte til oss aktører innen industri, produksjon, lager, verksted, serviceanlegg m.m. Dette kan være bygg i størrelsesintervallet fra 5.000 – 40.000 kvm. Ambisjonen er å bygge miljøvennlige og bærekraftige bygg», sier markedsdirektør Anniken Haug i Oxer Eiendom.

Akershus Eiendom er engasjert som rådgiver i utleieprosessen for tomteområdet Borgeskogen Nord. «Med lang erfaring innen utvikling, forvaltning og drift av eiendom, søker vi etter solide og langsiktige leietakere som kan være med på å berike Borgeskogen Næringsområde ytterligere», sier rådgiver Haakon Himle Skandsen. Se link til prospekt for mer informasjon rundt tomten og området: Borgerskogen Nord – prospekt

Format Eiendom/Kaupang Invest
Format Eiendom er et ingeniør- og kompetanseselskap som jobber med utvikling, planlegging, bygging og salg av boliger, næringsbygg og næringstomter i Vestfold. De siste 6 årene har de vært involvert i bygging av flere næringsbygg blant annet DSB-bygget i Tønsberg, XXL, Coop Extra i Sandefjord og nytt hovedkontor for Jotron i Larvik for eiendomsselskapet Kaupang Invest. Format Eiendom har en lang historie på Borgeskogen Næringsområde og har vært involvert i regulering og utvikling av området siden starten tidlig på 90-tallet. Kaupang Invest eier av Andreas Hojem Olsen og Christina Hojem Hofsø.
www.formateiendom.no

Oxer Eiendom
Oxer Eiendom er en av Norges større aktører innen utvikling, utleie og forvaltning av fast næringseiendom. Selskapet eier og forvalter egne næringseiendommer på ca. 160.000 kvm i området fra Økern i Oslo, via Asker til Drammen, Ytre Enebakk og Stokke. I tillegg har vi ca. 250.000 kvm bolig og næring for utvikling. Oxer Eiendom har sin opprinnelse fra 1945 gjennom entreprenørselskapet Ole K. Karlsen /OKK entreprenør. Selskapet eies av Ellen Raaholt med familie.
www.oxer.no

For ytterligere informasjon om prosjektet:
Andreas H. Olsen – Prosjektutvikler Format Eiendom
m +47 924 17 743 – @ andreas@formateiendom.no

Link: Estate Nyheter
Illustrasjon: Goldbox

For ytterligere informasjon
Atle Terum
Senior rådgiver
E-post: at@oxer.no
Steffen Holm
Økonomi og finansdirektør
E-post: sh@oxer.no
Illustrasjon: Goldbox

Rotneshagen boligprosjekt i Nittedal tar form

Nittedal har fått to nye, spreke boligbygg sentralt plassert like ved togstasjonen. Hvis alt går etter planen, kommer det 235 boliger i Rotneshagen.

I den bratte skråningen nedenfor Nittedal togstasjon på Rotnes har eiendomsutvikler Oxer Eiendom reist to arkitekttegnede trekledde boligblokker som virkelig bringer urban modernitet til boligmarkedet i tettstedet.

Leder for virksomhetsutvikling og prosjekt Hans Petter Semlitsch i Oxer Eiendom, sier til Byggeindustrien at de med Rotneshagen ønsker å skape et boligtilbud ulikt noe som finnes i Nittedal fra før av.

– Nærheten til togstasjonen var veldig viktig; vi ønsker å bygge ut rundt knutepunktet. Vi har også ønsket å bygge med en arkitektur som er litt mer spennende enn det man gjerne ser ellers i Nittedal, og selv synes vi byggene er mer spenstige enn konkurrerende prosjekter i samme område, sier Semlitsch.

Selv om prosjektet er ment å skille seg ut, har byggherre vært opptatt av å skape et prosjekt som også passer godt inn i landskapet.

– Det er mye topografi på tomten, og vi har utviklet et konsept som tilpasses terrenget. Det har blant annet vært viktig med trefasader på alle byggene, forteller Semlitsch.

Første fase

Arkitekt Fredrik Kogeide i Helen og Hard mener boligkonseptet er et fint tilskudd til Nittedal.

– Dette prosjektet er fase én i en større plan hvor vi tar utgangspunkt i eksisterende topografi og plasserer blokker og rekkehus på eksisterende platåer i terrenget. Byggene trappes ned i landskapet, og det gir solrike balkonger. Balkongkonseptet i Rotneshagen gir en ekstra tydelig signatur på bygget, sier Kogeide.

Entreprenør Alliero har hatt totalentreprisen på de første byggene i Rotneshagen, og prosjektleder Alexander September sier til Byggeindustrien at prosjektet har gått bra, til tross for krevende tider med både pandemi og krigsrelaterte leveranseutfordringer.

– Tidsskjema ble litt stramt mot slutten, og i begynnelsen av prosjektet var Covid en utfordring, men alt i alt har det gått veldig bra, sier han.

Fjellstøtt

Alliero startet opp i oktober 2020 med riving. Fra før av stod to eneboliger på tomten, hvorav et laftet hus. Dette har en lokal aktør demontert og flyttet slik at det kan settes opp igjen et annet sted.

På grunn av utfordringer med salg ble byggestart satt på vent noen måneder etter rivingen, men i mars 2021 kunne Alliero starte opp grunnarbeidet på den bratte tomten.

– Vi etablerte et stort platå på kjellerplan med plasstøpte fundamenter og støpte pilarer for ringmuren. Prefabrikkerte kjellervegger er levert av Contiga, og så har vi gyset fast ringmuren med strekkstag til fjellet, forteller September.

Store deler av kjelleretasjen er direktefundamentert til fjell, men noe står også på en blanding av pilarer og stålkjernepeler der hvor fjellet skråner nedover i dalen.

Betong, stål og tre

Byggene er oppført med prefabrikkerte betongvegger i første etasje, og bærekonstruksjon av stål med hulldekker i etasjeskillene oppover i bygget. Trappe- og heissjakter er bygget med prefabrikkerte betongelementer, og klimaveggene i bygget er utført i trevirke og kledd med senvokst furu som er varmebehandlet og bearbeidet på fabrikk, og som er levert av Woodify.

– Det er ment at trefasadene skal eldes over tid og være delvis vedlikeholdsfrie, forteller September.

Prosjektlederen bekrefter at de har lagt inn en ekstra innsats i kvaliteter på utførelsen på Rotneshagen.

– Byggteknisk forskrift ligger til grunn, og vi regner med at energimerkingen blir B og C, men det er veldig gode planløsninger, fantastisk utsikt og romslige balkonger og terrasser i dette prosjektet. Det er lagt inn litt ekstra i kvalitetene i leilighetene, og det har vært ekstra krav til finishen på prosjektet, sier han.

Byggherre har også valgt å etablere en felles smørebod i første etasje som et fellesgode for
beboerne i de to første Rotneshagen-byggene.

September forteller at beboerne som allerede har flyttet inn i de nye byggene, også har lagt merke til de ekstra kvalitetene i prosjektet.

– Kjøperne er meget fornøyde med kvaliteten i leilighetene, og spesielt med flis og maling. Vi har hatt mange flinke underentreprenører på Rotneshagen, men jeg vil gjerne trekke frem SH Bygg som har stått for flisleggingen, og RK Bygg som har utført malerjobben, sier prosjektlederen, og legger til at han også vil takke alle andre samarbeidspartnere på prosjektet.

Åpner portalen

På det meste har det vært rundt 50 arbeidere i sving samtidig på prosjektet. For å trygge skoleveien for barna på Rotnes har prosjektet hatt transportstopp for all tungtrafikk i tidsintervaller rundt skolestart og -slutt.

– I perioder har også Bane Nor lånt en del av byggetomten for å utvide jernbanespor og bygge støttemurer for jernbanen. Men logistikken har blitt løst bra, sier September.

Under koronapandemien har mellom fem og seks arbeidere fått påvist smitte, men prosjektet har ikke vært nødt til å stenge ned på noe tidspunkt. Prosjektet har hatt totalt én fraværsskade, etter at en arbeider fikk et kutt i fingeren.

– Vi har også hatt 100 prosent sorteringsgrad på avfall. Det er noe vi er veldig stolte av, forteller September.

Totalt 45 leiligheter er overlevert i første byggetrinn i Rotneshagen. Hans Petter Semlitsch i Oxer Eiendom forteller at planen er klar for nesten 200 ytterligere leiligheter i det nye nabolaget.

– Vi holder på med en rammesøknad for en ny avløpsledning nå, og den håper vi å ha på plass før jul. Da vil kommunen gi godkjenning til neste byggetrinn. De to første byggene som nå er overlevert, vil da fungere som selve portalen inn til Rotneshagen, forteller han.

Sindre Sverdrup Strand

Journalist.

Link:  https://www.bygg.no/rotneshagen/1510159!/

Nyansettelser hos Oxer Eiendom

Oxer Eiendom er inne i en veldig spennende utviklingsfase og styrker staben med hele 5 nyansettelser innenfor prosjektutvikling, utleie, drift og økonomi.
Vi har en solid utleieportefølje, 2.000 boliger under utvikling, stor tomtebank, spennende destinasjonsprosjekt på Økern, og mange aktive eierinteresser i ulike selskap. Oxer Eiendom er et solid selskap i vekst som er godt rigget for fremtiden.

Steffen Holm er ansatt som ny Finans- og Økonomisjef. Han kommer fra rollen som Client Executive i Nordea Bank, avd. Drammen, hvor han har vært i 12 år. Steffen har Master i finans fra Macquarie University i Sydney.

Håkon Demmo er ansatt som Business Controller. Han kommer fra EY Norge som Manager, hvor han har vært ansatt siden 2016. Håkon har Master i Finans og Regnskap/Revisjon.

Stian Trebekk er ansatt som Driftssjef. Han har lang og bred erfaring innenfor drift av eiendom, og har prosjektledelse fra Universitet i Sørøst-Norge. Stian kommer fra Ren-Vakt AS, hvor han jobbet både på eiersiden og som Daglig Leder.

Eirik Mølbach-Thellefsen Stray er ansatt som Utleieansvarlig. Han kommer fra Møller Eiendom som Eiendomsforvalter. Eirik har Bachelor i Økonomi og Ledelse fra BI, og Master i Eiendomsutvikling fra Norges miljø- og biovitenskapelig universitet i Ås.

David Andersen er ansatt som Prosjektleder. Han har jobbet i BORI Utbygging (Boligbyggelag) siden han gikk ut fra skolen i 2018. David har Bachelor i Økonomi og Administrasjon fra Universitet i Agder, og Master i Eiendomsutvikling fra Norges miljø- og biovitenskapelig universitetet i Ås.

 

«Vi er veldig fornøyde med å kunne ønske disse yngre kreftene velkomne til Oxer Eiendom. Med deres erfaring og kompetanse vil vår organisasjon strykes ytterligere, spesielt innenfor bærekraft og digitalisering som er to av våre viktige fokusområder», sier adm. Direktør Erling Langeland.

Oxer Eiendom er en av Norges større aktører innen utvikling, utleie og forvaltning av fast næringseiendom. Selskapet eier og forvalter egne næringseiendommer på ca. 160.000 kvm i området fra Økern i Oslo, via Asker til Drammen, Ytre Enebakk og Stokke. Tillegg har vi ca. 250.000 kvm bolig og næring for utvikling. Oxer Eiendom har sin opprinnelse fra 1945 gjennom entreprenørselskapet Ole K. Karlsen /OKK entreprenør. Selskapet eies av Ellen Raaholt med familie.

www.oxer.no

For ytterligere informasjon:
Erling Langeland
Adm. Direktør
M +47 951 91 633
@ el@oxer.no

Teateret er på plass før bydelen bygges

Det er svært lite som trekker folk til denne gaten. Men barn og unge står i kø for å gå på teater.

Fjerdeklassingene fra Vollebekk skole stormer inn i den helsvarte salen. De har gått til fots fra skolen og er mer enn klare for en time med forestillingen «Instamamma» med Haugesund teater.

Elevene er noen av kjernebrukerne til et av Oslos – så langt – minst kjente teatre. Kloden teater holder til i et industribygg nederst i Groruddalen, nærmere bestemt i Kabelgata på Økern.

I dag, en litt øde gate fra en westernfilm. Om noen år, en av hovedgatene i Hovinbyen – Oslos siste og største utviklingsområde. Det skal utvikles de neste 40 årene og kan gi plass til 30.000–40.000 nye boliger og opptil 100.000 nye arbeidsplasser.

– Her skal det etter hvert bo opptil 100.000 mennesker, forklarer Ådne Sekkelsten, leder for Kloden teater.

At teateret med barn og unge som målgruppe flyttet hit i 2020, var ingen tilfeldighet. De laget en grundig utredning om befolkningssammensetning, videre folkevekst – og kulturtilbudet i Oslo.

– All kulturen ligger i sentrum. Ungdom bor et annet sted, oppsummerer Sekkelsten.

– Men her kommer det masse boliger og masse barn og unge som ikke har noe forhold til teater. Vi tenker byutvikling og vil være her før boligene.

Ønsker kultur

For de mange som ikke kjenner Kabelgata: Den ligger rett nord for Obos nye bydel på Ulven.

Navnet stammer fra gamle Standard telefon og kabelfabrikk som lå her. Kuben videregående er kanskje mest kjente attraksjon så langt.

Men grunneieren, Oxer Eiendom, har bevisst satset på å få inn kulturvirksomhet mens området utvikles. Kabelgaten kulturfabrikk, det elleve etasjer gamle kabeltårnet, huser allerede flere av landets mest kjente kunstnere.

– Vi tenker langsiktig. Kunst og kultur er viktig for å sette gaten og området på kartet, sier Anniken Haug, direktør for marked og utleie i Oxer.

Black Box for unge

Men tilbake til Kloden – som ifølge Haug er «svært viktig» for strøket.

Det er et profesjonelt teaterhus – men har barn og unge som viktigste målgruppe.

– Som Black Box Teater for barn og unge, sier Sekkelsten og utdyper:

De skal presentere forestillinger av høy kvalitet med nasjonale og internasjonale kompanier. Men også la barn og unge utforske kunstneriske uttrykk.

Han beskriver et slags «tredje sted» à la bibliotekene, der det er mulig å henge på vei hjem fra skolen. De tilbyr workshops og kurs og samarbeider allerede nært med Kuben tvers over gaten. Skoler i Groruddalen, som Vollebekk som er publikum i dag, er også viktige partnere.

– Vi vil åpne opp for alle og skape et levende sted, konkluderer Sekkelsten.

Nytt teaterhus

Men for å nå sin ambisiøse visjon trenger Kloden bedre lokaler enn de 300 m² de leier midlertidig. De kan nå presentere rykende ferske planer for et stort industribygg litt lenger ned i gaten: Et scenehus i to høye etasjer og 3000 m² for alle typer scenekunst.

Arkitekten, Espen Røyseland, partner i Transborder studio, har jobbet mye med kulturarenaer i Oslo. Han legger ikke skjul på sin begeistring:

– Hele området er i utgangspunktet fantastisk. Og bygningen passer perfekt til teater, sier han.

Selv om bruken blir spesialisert vil han beholde mest mulig av det industrielle preget. At Magnus Poulsson, en av arkitektene bak Oslo rådhus, står bak flere av de gamle bygningene, legger ingen demper på entusiasmen.

Røyseland mener Kloden driver urban pionérvirksomhet ved å komme i forkant av reguleringsplanene.

– Det gir et helt annet handlingsrom for kultur enn i de mer typiske situasjonene der man ender opp med en midlertidig «kulturvasking» etter at planene er lagt, sier han.

Mye penger

Planene er store. Men det blir også regningen. Sekkelsten legger ikke skjul på at det må offentlige kroner til – selv om eieren Oxer skal stå for bygget.

– Vi må holde leieprisene nede for at huset skal bli brukt. Skal vi få et mangfold av brukere er vi avhengig av tilskudd, sier han.

Så må han gå for å rekke et møte med Kulturdepartementet. Tema: Penger.

Anniken Haug fra Oxer understreker at leiekontrakten for bygget ikke er forhandlet. Men hun ønsker Kloden hjertelig velkommen.

– Dette blir portalen inn mot Groruddalen med masse barn og ungdom. Vi trenger Kloden, sier hun.

Og så snakker hun som en utbygger:

– Vi skal bygge opp mot 1000 boliger. Vi vet at de som skal kjøpe, vil ha gode tilbud. Og liv på gateplan.

Det var i hvert fall livlig da fjerdeklassene fra Vollebekk strømmet begeistret ut etter endt forestilling.

 

Hilde Lundgaard
Journalist

Link: https://www.aftenposten.no/oslo/i/5GXyj6/teateret-er-paa-plass-foer-bydelen-bygges

Flaget og Oxer Eiendom utvikler Hokksund sentrum

Et nytt sentrum er under utvikling i Hokksund. «Dette er et sentrumsprosjekt innbyggerne og kommunen har ventet på. Det er et veldig spennende samarbeidsprosjekt for oss. Vi utvikler prosjektet sammen med Oxer Eiendom og Bjelde Eiendomsutvikling AS v/Remy Bjelde», sier daglig leder Torger Terum i Flaget AS.

Selskapene har kjøpt Stasjonsgata 30-36-44-48 og 56. Kvartalet blir et unikt boligprosjekt – med innslag av massiv tre – på ca. 200 leiligheter og næringslokaler på plan 1, fordelt på 4 byggetrinn. Rammesøknad for 1. byggetrinn, som består av ca. 90 leiligheter og 7 næringslokaler, er klar for innsending påfølgende høst. Planlagt salgsstart 1. kvartal 2022 og byggestart sommeren 2022.

«Vi ønsker å legge til rette for at mange ønsker å bo, handle, arbeide og oppholde seg i sentrum. Vi skal etablere gode møteplasser» sier prosjektsjef Hans Petter Semlitsch i Oxer Eiendom. Spennende aktører som opplevelsesklatresenteret Høyt under Taket og dagligvarekjeden NorgesGruppen/Kiwi er allerede på plass. Kiwi skal leie ca. 1.300 kvm. Et hyggelig spisested er også under planlegging.

Høyt under Taket er et innendørs klatre-konsept med utspring fra Høyt og Lavt klatreparker. Ideen kommer fra gründer av Høyt og Lavt Hans Chr Wilson. Med seg på laget er blant annet Cecilie Skog, Tjelmeland Friksjon og Rune Osvold. Senteret kan benyttes av småbarnsfamilier, ungdommer, nybegynnere, viderekommende, mosjonister og eksperter.

Høyt under Taket vil inneholde klatrepark, buldring, klatrevegger, i tillegg til koselig kafé, rom for lek og bursdag. Bygget blir i massiv tre designet av Snøhetta. Det legges stor vekt på hygge, et godt inneklima og miljøsertifisering.

 

Arkitekt bolig/næring
Arkitektgruppen Drammen AS

Arkitekt Høyt under Taket
Snøhetta AS

Sale & leaseback-transaksjon fra Norgesdekk i Borgeskogen Industriområde

Norgesdekk sitt logistikkanlegg på Borgeskogen er solgt til Oxer Eiendom i en sale & leasebacktransaksjon.

Eiendommen ligger strategisk til i Borgeskogen Industriområde i Vestfold, med kort vei til E-18. Bygningsmassen er ca 7.200 kvm og tomt er ca 16 mål. SPV’et NDE Borgeskogen AS har en estimert leieinntekt i 2021 på ca 4,6 mNOK. Norgesdekk har tegnet en 15 års avtale på eiendommen, som er skreddersydd for leietaker.

Brutto eiendomsverdi i transaksjonen var 90 millioner og nettoyield ligger rundt 5%.

Norgesdekk AS er Norges største uavhengige dekk- og felggrossist med 7 avdelinger i Norge. Norgesdekk har opplevd en kontinuerlig vekst siden etableringen i 2010 og omsatte i 2020 for ca. NOK 883 millioner og vil oppnå enda bedre resultat enn i 2019. De største aksjonærene i Norgesdekk er Arne og Jone Stangeland, samt Camar AS.

Oxer Eiendom er en større aktør innen utleie, forvaltning og utvikling av eiendom. De eier og forvalter egne næringseiendommer på ca. 160.000 m 2 , i tillegg til utviklingspotensiale på ca. 260.000m2 bolig og næring på selskapets tomter. Selskapet har sin opprinnelse fra 1945 gjennom selskapet Ole K. Karlsen.

Cushman & Wakefield Realkapital var salgsmegler og Advokatfirmaet CLP var selgers juridiske rådgiver. Kjøpers juridiske rådgiver var Advokatfirmaet Haavind.

 

Rotneshagen: Nå kommer 33 leiligheter fra 55-132 m2 BRA for salg

Her kommer det snart ca. 235 moderne leiligheter og rekkehus med fantastisk utsikt og gode solforhold for salg. Rotneshagen, som ligger et «stenkast» fra Nittedal Stasjon, blir ett helt nytt boligfelt på Rotnes i Nittedal. Prosjektet vil inneholde kvalitetsboliger i flere ulike størrelser, og det vil bli muligheter for individuelle tilpasninger av hver enkelt bolig.

Neste måned starter byggingen av 60 leiligheter

Det er lagt omfattende planer for nye Fjerdingby sentrum. Området har vært et prioritert område for Rælingen kommune. De kommende årene vil stedet være et stort anleggsområde. Først ut er Marikollen torg.

– Her blir det Rema-butikk og apotek i grunnetasjen og tre boligblokker oppå dette, fortalte prosjektsjef Axel Bryde i Oxer Eiendom til RB i fjor høst.

Det er Asker-firmaet som er eiendomsutvikler på tomta som i stor grad vil omfatte dagens parkeringsplass ved Marikollhallen.

 

Les hele saken hos rb.no her

Oxer Eiendom bygger i Nittedal

Oxer Eiendom har i dag inngått avtale med Alliero Entreprenør om å bygge boligprosjektet Rotneshagen trinn 1.


Rotneshagen er regulert og utviklet av Oxer Eiendom. De 43 leilighetene fordeler seg på to bygg på henholdsvis fem og seks etasjer over en garasjekjeller.

Oxer Eiendom og Alliero Entreprenør har gjennom vinteren samarbeidet i forprosjektet. Totalentreprisekontrakten er verd omtrent 150 millioner kroner inklusiv merverdiavgift.

Planlagt rivning av eksisterende bebyggelse på tomten vil påbegynnes høsten 2020 og planlagt ferdigstillelse er våren 2022. Planlagt salgsstart er august 2020. Leilighetene blir fra 50 til 140 kvadratmeter store, samtlige med store balkonger og ti med store
terrasser. Se mer på www.rotneshagen.no

– Det er tillitvekkende at Oxer Eiendom gir oss mulighet til å bidra til realiseringen av et stort boligprosjekt med unik beliggenhet i Nittedal. Vi har fått mulighet til å sette oss godt inn i prosjektet og ser frem til å starte byggeprosessen. Vi vil gjøre vårt for at første byggetrinn representerer starten på et langvarig og utviklende samarbeid med Oxer Eiendom, sier konsernsjef Geir Skoglund i AllieroGruppen.

– Vi har stor tillit til at Alliero leverer kvalitet til rett tid, sier prosjektsjef Hans Petter Semlitsch i Oxer Eiendom. Dette byggetrinnet er starten på en større utbygging i Rotneshagen med totalt 230 enheter. Det legges opp til salgsstart i slutten av august. Her må man være tidlig ute dersom man ønsker seg en leilighet, da interessen har vært veldig stor.

På utkikk etter
nye lokaler?
Kontakt oss
Kontakt
E-post:
post@oxer.no
Adresse
Postadresse : Postboks 420, 1373 Asker
Besøksadresse : Drengsrudbekken 12, 1383 Asker