Meny

Skal utvikle 170 mål logistikktomt i næringspark

Format Eiendom og Oxer Eiendom utvikler 170 mål i Borgeskogen Næringspark, Sandefjord.

Format Eiendom og Oxer Eiendom skal sammen utvikle 85 mål på Borgeskogen Nord og 85 mål på Borgeskogen Nord-Øst, på hver side av nyetablert rundkjøring. Tomtene er godt synlig fra fylkesvei Gryteveien, ferdig opparbeidet og byggeklare med meget god adkomst for store biler. Byggene fundamenteres direkte på fjell og kan leveres raskt etter inngått leieavtale.

Det er knapphet på store tomter i etablerte næringsparker på det sentrale Østlandet. Dette er en unik mulighet for både nasjonale og internasjonale aktører å etablere seg med tydelig identitet og høye bærekrafts ambisjoner.

«Områdets sentrale beliggenhet med kort vei til Larvik Havn, Torp Flyplass og E18 gjør at vi opplever økende pågang for nye interessenter i området, og flere aktører har nye anlegg under bygging i dag», sier markedsdirektør Anniken Haug i Oxer Eiendom.

Borgeskogen Næringspark er et attraktivt område med ca. 130 etablerte virksomheter innen transport/logistikk, industri/produksjon og agentur/engros. Området ble etablert på 90-tallet og huser i dag hele 3.000 ansatte. Ferdig utbygd estimert til 5.000.

«Vi ønsker å knytte til oss aktører innen industri, produksjon, lager, verksted, serviceanlegg m.m. Dette kan være bygg i størrelsesintervallet fra 5.000 – 40.000 kvm. Ambisjonen er å bygge miljøvennlige og bærekraftige bygg», sier markedsdirektør Anniken Haug i Oxer Eiendom.

Akershus Eiendom er engasjert som rådgiver i utleieprosessen for tomteområdet Borgeskogen Nord. «Med lang erfaring innen utvikling, forvaltning og drift av eiendom, søker vi etter solide og langsiktige leietakere som kan være med på å berike Borgeskogen Næringsområde ytterligere», sier rådgiver Haakon Himle Skandsen. Se link til prospekt for mer informasjon rundt tomten og området: Borgerskogen Nord – prospekt

Format Eiendom/Kaupang Invest
Format Eiendom er et ingeniør- og kompetanseselskap som jobber med utvikling, planlegging, bygging og salg av boliger, næringsbygg og næringstomter i Vestfold. De siste 6 årene har de vært involvert i bygging av flere næringsbygg blant annet DSB-bygget i Tønsberg, XXL, Coop Extra i Sandefjord og nytt hovedkontor for Jotron i Larvik for eiendomsselskapet Kaupang Invest. Format Eiendom har en lang historie på Borgeskogen Næringsområde og har vært involvert i regulering og utvikling av området siden starten tidlig på 90-tallet. Kaupang Invest eier av Andreas Hojem Olsen og Christina Hojem Hofsø.
www.formateiendom.no

Oxer Eiendom
Oxer Eiendom er en av Norges større aktører innen utvikling, utleie og forvaltning av fast næringseiendom. Selskapet eier og forvalter egne næringseiendommer på ca. 160.000 kvm i området fra Økern i Oslo, via Asker til Drammen, Ytre Enebakk og Stokke. I tillegg har vi ca. 250.000 kvm bolig og næring for utvikling. Oxer Eiendom har sin opprinnelse fra 1945 gjennom entreprenørselskapet Ole K. Karlsen /OKK entreprenør. Selskapet eies av Ellen Raaholt med familie.
www.oxer.no

For ytterligere informasjon om prosjektet:
Andreas H. Olsen – Prosjektutvikler Format Eiendom
m +47 924 17 743 – @ andreas@formateiendom.no

Link: Estate Nyheter
Illustrasjon: Goldbox

For ytterligere informasjon
Atle Terum
Senior rådgiver
E-post: at@oxer.no
Steffen Holm
Økonomi og finansdirektør
E-post: sh@oxer.no
Illustrasjon: Goldbox
På utkikk etter
nye lokaler?
Kontakt oss
Kontakt
E-post:
post@oxer.no
Adresse
Postadresse : Postboks 420, 1373 Asker
Besøksadresse : Drengsrudbekken 12, 1383 Asker