Meny

Nå er det snart fullt

Mandag denne uken inngikk Compass Group/Eurest leiekontrakt med Oxer Eiendom om leie av 1500 kvadratmeter i Asker Panorama. Nå er det kun en halv etasje igjen og det kun en uke etter formell åpning.

– Asker Panorama er et bygg som vi identifiserer oss godt med, og i tillegg er det et bredt spekter av tilbud til våre ansatte. Våre viktigste ressurser i selskapet er menneskene som jobber hos oss, og det var derfor også viktig å velge en beliggenhet som tar hensyn til hvor majoriteten av våre ansatte bor, sier administrerende direktør i Eurest, Therese Log Bergjord.

Det er et mål for kommunen å gi plass for nye næringsbygg og spennende arbeidsplasser som gir kort reisevei for familiene som er bosatt her. Asker Panorama bygger således godt opp under kommunens fremtidsvisjoner.

Lokaler for fremtiden
Eurest er en av Norges ledende aktører innen mat og støttetjeneste som hver dag betjener over 100 000 mennesker på 300 lokasjoner.

– Vi vil være nærmere 90 ansatte som får kontorplass i Asker, og vi leier omtrent 1500 kvadratmeter på ett plan. Vi ser frem til å flytte inn i moderne lokaler som er tilrettelagt for fremtidsrettede arbeidsmetoder hvor vi kan bygge videre på det gode miljøet vi allerede har på jobb, sier Bergjord.

God miks av leietakere
Telecomputing, Avis/Budget, Kongsberg Gruppen og Oxer Eiendom er allerede på plass i bygget som kun har en halv etasje igjen for utleie.

– Vi synes det skal bli veldig spennende og selvsagt svært hyggelig å få vår leverandør i samme hus som oss. Asker Panorama har en fullserviceavtale med Eurest som drifter vårt spiseri, kaffebaren, resepsjonen, shuttlebussen vi har mellom Asker sentrum og kontoret, og renholdet. Vi har fra dag én hatt et veldig positivt samarbeid, og synes de passer godt inn i miksen vi nå har av leietakere, sier Anniken Haug, markedssjef i Oxer Eiendom.

Gode utleieobjekter
Asker Panorama har topp moderne innredninger, er miljøfokusert og fleksibelt – noen av de viktigste kriteriene til lokaler for selektive leietakere. Det ser utleiesjef og partner i Newsec, Jan W. Roll, tydelig i sitt arbeid på vegne av Oxer Eiendom.

– Vi ser at Asker har økende interesse blant leietakere og ser frem til å jobbe videre med utleie av Oxer Eiendoms planlagte nybygg på nærere 20 000 kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdig høsten 2017, men vi starter arbeidet allerede nå. Både Asker Panorama og nybygget som kommer på nabotomten vil gjennom sin unike eksponering mot E18 fortsette å være selve inngangsporten fra vest når man kommer fra Drammen, sier Roll.

For mer informasjon:
Therese Log Bergjord, administrerende direktør i Eurest, tlf: 901 10 540, e-post: tlb@compass-group.no
Anniken Haug, markedssjef i Oxer Eiendom, tlf: 970 33 777, e-post: ah@oxer.no
Jan W. Roll, utleiesjef i Newsec, tlf: 905 33 369, e-post: jr@newsec.no

Les mer på www.oxer.no

Ny visuell profil for Oxer Eiendom

Oxer Eiendom endrer sin visuelle profil. Endringen forsterker selskapets posisjon som en troverdig aktør i eiendomsbransjen. I tillegg til troverdig er entusiastisk og oppdatert et naturlig valg av verdier som preger selskapets aktivitet. Den visuelle profilen er basert på nettopp disse tre verdiene.

Det nye visuelle konseptet tar utgangspunkt i bokstaven X. Navnet Oxer har dessuten en historisk forankring. Oxer er navnet på gjerdene som ble brukt i USA for innhegning av okser. Når hestene etter hvert hoppet over gjerdene, var ideen om sprangridning skapt. Å forsere et hinder – å løse en utfordring – er et av Oxer Eiendoms viktigste kjennetegn.

Den nye visuelle profilen omfatter logo, farger, typografi og fotostil, og vil prege Oxer Eiendoms kommunikasjon på nett og print. Uniform Strategisk Design har utarbeidet den nye profilen.

– Nok et signaturbygg skal bygges i Asker
OXER EIENDOM VALGTE ARKITEKTFIRMAET NORDIC – OFFICE OF ARCHITECTURE

Arkitektfirmaet Nordic – Office of Architecture har gått seirende ut av arkitektkonkurransen for hvordan det nye kontorbygget i Drengsrudbekken skal se ut.

 
Oxer eiendom utlyste i mai i år en arkitektkonkurranse hvor de ba om et skisseprosjekt med situasjonsplan, plan- og fasadetegninger for etasjene og planer for parkering, varelevering og sykkelparkering – for å nevne noe.

– De kriteriene vi la til grunn var arkitektur, samspill med Asker Panorama på nabotomten, byggets størrelse og volum, plassering, profilering på fasade, fleksibilitet med tanke på flere brukere og fellesfunksjoner og –arealer, sier Erling Langeland, administrerende direktør i Oxer.

På nabotomten står Asker Panorama ferdig som første bygg etter ny regulering i Drengsrudbekken og bygget har satt en standard for nærområdet og Asker når det gjelder arkitektur.

Juryens begrunnelse
Plassering av hovedinngang, kantine og fellesfunksjoner er forbilledlig gjort og oppfyller juryens forventninger om å aktivisere og oppgradere Drengsrudbekken til et attraktivt rom. Planløsningen er gjennomarbeidet og tar utgangspunkt i et svært vakkert og storslått, men samtidig behersket midtrom med heiser og en sentral trapp som i tråd med samtidens idealer slynger seg oppover i etasjene som et samlingspunkt i bygget.

– Både ideer om belysning, vann, vegetasjon og overflater er relevante og bidrar til et overbevisende helhetsgrep, sier Langeland.

Juryen besto av juryformann og eier av Oxer eiendom, Ellen Karlsen Raaholt, administrerende direktør i Oxer, Erling Langeland, direktør i Asker Næringsråd, Lars Nordal, og gründer og arkitekt fra LPO arkitekter, Lars Haukeland.

Oxer_pressebilder-143

Juryen:
Fra venstre: Erling Langeland (Oxer eiendom), Ellen Karlsen Raaholt (Oxer eiendom), Lars Haukeland (LPO Arkitekter), Lars Nordal (Asker Næringsråd)

Spennende å videreføre
Nordic har brukt tid på å finne den optimale løsningen for tomten og synes det de har presentert for juryen er et godt konsept. Bygget danner en helhet med stimulerende arbeidsplasser i toppklasse hvor bygninger og landskap spiller sammen og danner Oslo-Drammenaksens nye kvalitetsstandard.

– Det var utrolig morsomt å gå seirende ut av arkitektkonkurransen, og det blir spennende å kunne gå videre med prosjektet. Vi foretok en grundig analyse av Oxers ønsker og behov, og resultatet sier at vi har truffet. Det nye bygget utformes slik at det skapes arealeffektive, fleksible og opplevelsesrike rom for kontorareal og fellesfunksjoner, alt i en bygningskropp som sammen med landskapskvaliteter og Asker Panorama, danner en attraktiv helhet, sier ansvarlig arkitekt John Arne Bjerknes fra Nordic.

Oxer_pressebilder-142

Nordic med innleide konsulenter på interiør/planløsning og landskapsarkitektur:
Fra venstre: Hallgrimur Thor Sigurdsson (Nordic), Nettie Hew (Nordic), Heide Tjøm (Iark), Fredrik Haukeland (Nordic), Elisabeth Paus (Iark), E.C. Forfang (SLA landskapsarkitekt).

Utleie av lokalene i gang
Meglerfirmaet Newsec skal bistå Oxer med utleie av nybygget som vil få en flott eksponering mot E18, og ikke minst en fantastisk utsikt fra takterrassen over Asker, Bærum, Oslo og Oslofjorden. Bygget skal Breeam-sertifiseres, og det legges opp til fullservicekonsept med kantine, kaffebar, møterom, treningsfasiliteter og shuttlebuss.

– Nybygget vil få sin egen identitet, men skal harmonere med Asker Panorama på nabotomten. Vi søker leietakere innenfor ulike bransjer, men det kan også bli et enbrukerbygg på samme størrelse som Asker Panorama, eventuelt tilpasset større leietakere, sier markedssjef Anniken Haug i Oxer.

Oxer, nyskapende og seriøs aktør
Nybygget vil oppleves som attraktivt i Asker og det vil lokke til seg høyt kvalifisert arbeidskraft til området.

 Bygget tilpasser seg omgivelsene og eksisterende bygningsmasse på en meget god måte, og vi tror byggets design, funksjoner og kvaliteter vil tiltrekke seg spennende leietakere innen offshore, IT, ingeniører og typiske kunnskapsbedrifter. Med dette bygget forsterker Oxer sin posisjon som en nyskapende og seriøs eiendomsaktør, sier Jan W. Roll, utleiesjef i meglerhuset Newsec.

Stolt eier 
Etter regulering av området har Oxer kjøpt eiendommene Drengsrudbekken 5, 9 og 11 og ønsker å fortsette utviklingen av Drengsrudbekken Næringspark.

– Vi er imponert over arbeidet alle de 5 arkitektene har lagt ned i konkurransen. Juryen har gjort en grundig analyse av prosjektene spesielt med fokus på arkitektur, brukervennlighet og totaløkonomi. Nordic leverte det beste prosjektet, og vi ser frem til å gjennomføre et flott bygg med selskapet!, sier Ellen Karlsen Raaholt avslutningsvis.

Raske fakta:

  • Byggestart er tenkt våren 2016, med en forutsetning om at 60 prosent av lokalene er utleid
  • Byggetid er beregnet å ta ca 2 år
  • Bygningsmassen vil ha et volum på ca 18 000 m2 BRA
  • Antall arbeidsplasser vil være ca 800 til 1000
  • Huset vil bli et kontorbygg med fellesfasiliteter som kantine, kaffebar, resepsjon, shuttlebuss, treningsfasiliteter, takterrasse med fantastisk utsikt og hyggelige sosiale soner.
  • Adressen er Drengsrudbekken 5, 9 og 11.

For ytterligere informasjon:
John Martin Pedersen, eiendoms- og utviklingssjef i Oxer eiendom, jmp@oxer.no eller mobil 459 07 860 kan kontaktes for informasjon om prosjektet.
Anniken Haug, markedssjef i Oxer eiendom, ah@oxer.no eller mobil 970 33 777 er ansvarlig for utleie.

På utkikk etter
nye lokaler?
Kontakt oss
Kontakt
E-post:
post@oxer.no
Adresse
Postadresse : Postboks 420, 1373 Asker
Besøksadresse : Drengsrudbekken 12, 1383 Asker