NæringsRapporten, Oxer Eiendom 17.02.2010

Se NæringsRapporten her