Type bygg: Eneboliger og rekkehus
Utviklingspotensial: 17 enheter 
Status:  Under regulering
Arkitekt: Driv Arkitekter

 

Beskrivelse:
I Saltbuveien ovenfor båthavnen i Son planlegges det 17 enheter i samarbeid med Driv Arkitekter.  Det jobbes med underlag for 1. gangs behandling av reguleringsplan for området.

 

Kontaktpersoner

Axel Bryde

Prosjektsjef

t 92 01 40 60

@ ab@oxer.no