Miljøstrategi 2021-2024

Vi utvikler for fremtiden

Oxer Eiendom skal være en viktig bidragsyter til det grønne skifte vi står ovenfor med et mål om et nullutslippssamfunn i 2050. Dette betyr at vi som ansvarlig aktør må kutte utslipp fra transport, bygninger og infrastruktur der vi har mulighet til å påvirke.

 

Gjennom medlemsskap og samarbeid med Grønn Byggallianse søker vi aktivt etter løsninger for lavt energiforbruk og lave utslipp. Vi har i tillegg signert på Eiendomssektorens 10 strakstiltak der vi forplikter oss til reell handling, og vil også signere på de neste 10 i løpet av 2023.

 

Våre konkrete tiltak på veien mot nullutsslipssamfunnet er;

  • Alle våre nye næringsbygg skal BREEAM NOR sertifiseres
  • Alle våre nye boliger skal være bedre enn TEK
  • Vi skal søke løsninger ved ombygging av eksisterende lokaler som reduserer avfallet. I løpet av 2022 skal alle eksisterende bygg preanalyseres for Breeam In Use
  • Alle våre bygg skal driftes på en måte som begrenser klimautslipp.
  • Vi jobber etter de samme bærekraftsmål som Miljøfyrtårnet. Se GAP Analyse

 

 

I vår hverdag innebærer bærekraft å jobbe daglig med nye ideer, utvikle konsepter og forbedre våre egne løsninger. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på dagens behov, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

 

Matkonseptet på Asker Panorama inneholder bærekraftig mat laget med omtanke for miljøet, med god smak og en innbydende presentasjon. Derfor sier vi at bærekraft har aldri smakt bedre! Vi jobber samtidig systematisk for å veilede gjestene våre til å ta bedre valg; små dytt for sunnere og mer bærekraftige valg. Selve målsetningen er å få gjestene våre til å velge mer grønt.

 

Vi har et stort fokus på å redusere matsvinnet ved Asker Panorama. Vi registrerer daglig hva vi kaster, hvor mye og hvorfor. Dette gir oss data som vi kan bruke til å se hvordan vi kan jobbe enda bedre med verdikjeden vår.

 

Vi må aldri tillate at arbeidet med bærekraft blir statisk, men skal alltid jobbe for å opprettholde et ambisiøst nivå.