buy stromectol malaysia ivermectina base how often can i give my dog ivermectin ivomec volaille ivermectin s

Miljøstrategi 2021-2024

Vi utvikler for fremtiden

Oxer Eiendom skal være en viktig bidragsyter til det grønne skifte vi står ovenfor med et mål om et nullutslippssamfunn i 2050. Dette betyr at vi som ansvarlig aktør må kutte utslipp fra transport, bygninger og infrastruktur der vi har mulighet til å påvirke.

 

Gjennom medlemsskap og samarbeid med Grønn Byggallianse søker vi aktivt etter løsninger for lavt energiforbruk og lave utslipp. Vi har i tillegg signert på Eiendomssektorens 10 strakstiltak der vi forplikter oss til reell handling, og vil også signere på de neste 10 i løpet av 2023.

 

Våre konkrete tiltak på veien mot nullutsslipssamfunnet er;

  • Alle våre nye næringsbygg skal BREEAM NOR sertifiseres
  • Alle våre nye boliger skal være bedre enn TEK
  • Vi skal søke løsninger ved ombygging av eksisterende lokaler som reduserer avfallet. I løpet av 2022 skal alle eksisterende bygg preanalyseres for Breeam In Use
  • Alle våre bygg skal driftes på en måte som begrenser klimautslipp.
  • Vi jobber etter de samme bærekraftsmål som Miljøfyrtårnet. Se GAP Analyse