Åpner byens første private legevakt – kommuneoverlegen er skeptisk

Drammen får sin første private legevakt. Kambiz Persley og Henry Shek har skrevet under leiekontrakt for ti år.

 

DRAMMEN: Kambiz Persley og Henry Shek åpner Legevakt X, en privat legevakt, på Strømsø i starten av november. Legevakta får adresse Blichs gate 3, og skal ligge vegg i vegg med Apotek 1. Persley viser oss rundt i lokalene, som nå pusses opp.

– Vi ønsker å være et supplement til den kommunale legevakta. Vi kommer til å tilby akkurat det samme som en offentlig legevakt, sier han, som skal være daglig leder.

Persley har bodd i Lier, ellers har han ingen tilknytning til Drammen. Nå jobber han som lege i Oslo.

– Flere drammensere har kommet kjørende til den private legevakta jeg driver i Oslo, og sagt at tilbudet i Drammen ikke er bra nok. De har blant annet sagt at de må vente i fem- seks timer hvis de drar til den kommunale legevakta, og at det er mer lettvint å reise til Oslo for å få hjelp. Så ideen kom fra folket.

I førsteomgang skal Legevakt X holde åpent fra 10 til 18 alle dager.

 

SER AN ETTERSPØRSELEN: Legevakt X skal i førsteomgang holde åpent fra 10 til 18 alle dager. Hvis etterspørselen er stor skal Kambiz Persley (bildet) og Henry Shek utvide åpningstidene. Her fra korridoren i lokalet.

 

Kommunen: – En viss bekymring

Persley fikk nylig innvilget fastlegehjemmel i Drammen, og har planer om å jobbe litt som vanlig fastlege også – i lokaler ved siden av. Henry Shek er styreleder i Legevakt X Drammen AS.

– Mange tenker at privat legevakt generelt er ganske dyrt. Vi vet at vi kommer til å ha lavere priser enn for eksempel Volvat. Vi skal tenke litt nytt blant annet ved å tilby videokonsultasjoner, sier Shek.

Madli Indseth, kommuneoverlege i Drammen, er kjent med at Legevakt X skal starte opp.

– Vi kjenner til at de som står bak har erfaring med et lignende privat legevakttilbud også i Oslo. Begrepet «legevakt» signaliserer en beredskap og funksjon som private legevakter sjelden tilbyr, og dette kan det være en viss bekymring for. «Legevakt» signaliserer at man kan få øyeblikkelig hjelp 24 timer i døgnet. Det kan være veldig uheldig hvis innbyggerne tror at de kan få det på den nye legevakta på Strømsø, sier hun.

Parsley sier at folk i Oslo er vant til at det finnes mange private legevakter som tilbyr de samme tjenestene som den offentlige legevakta.

– Søker man på «legevakt» på Google dukker det opp mange private aktører. Disse er ikke oppe 24/7, og vi tenker at folk flest forstår dette. Vi tror drammenserne vil like det Legevakt X tilbyr og fort venne seg til det, svarer Parsley, og fortsetter:

– Jeg vil tro antallet som henvender seg til den offentlige legevakta i Oslo ville blitt doblet hvis ikke de private fantes. Jeg mener man bør se på private legevakter som supplerende tjenester. Ikke ødeleggende, i alle fall. For vi leger jobber på samme måte uavhengig om vi jobber privat eller offentlig.

 

På spørsmål om det er behov for en privat legevakt i Drammen, svarer Indseth slik:

– Noen vil nok oppleve dette som en egnet helsetjeneste. Dette er erfaringene man har i flere store byer. Tiden vil vise hvor mange som ønsker dette tilbudet. Men kommunen er tydelig på at den offentlige legevakta skal være den som sørger for at våre innbyggere har nødvendige helsetjenester.

Den kommunale legevakta i Drammensregionen er plassert på andre siden av byen.

Medisinsk rådgivning over video

Ifølge Persley er hovedformålet med videokonsultasjonene å gi medisinsk rådgivning, ikke diagnostisere eller behandle. Han har allerede drevet med dette en stund.

– Av og til har vi har nok informasjon til å sette en diagnose, anbefale medisiner og sender resepter. Det viktigste med videokonsultasjon er å ekskludere farlige symptomer. I videokonsultasjonene hender det vi ber folk komme inn på legevakta eller dra til fastlegen på en ordinær time, sier han.

– Terskelen for å kontakte lege over video er lavere enn å dra til legevakta. Du er ikke redd for at videokonsultasjonene kan føre til overbehandling?

– Nei, hvis man er forsiktig skal det ikke føre til noen overbehandling eller overdiagnostisering av tilstander. Hvis pasienten viser tegn til tilstander som kan være krevende og kompliserte, må man stoppe videokonsultasjonen og be vedkommende dra til legen.

 

Har begrensninger

Kommuneoverlege Indseth sier det er viktig for helsepersonell å være klar over begrensningene med videokonsultasjoner.

– For svært mange ganger leger vil det være behov for å møte og undersøke en person for å kunne stille riktig diagnose. Helseministeren er tydelig på et ønske om denne utviklingen i Norge. Helsetjenestenester har alltid vært i utvikling, og vil fortsette å være det, sier hun.

Persley har planer om å drifte både Legevakt X og Oslo Helse, legevakta i Oslo, samtidig.

– Jeg er vant til å jobbe veldig mye, etter at jeg åpnet legevakta i Oslo har jeg jobbet 13 timer i døgnet sju dager i uka. Det er veldig krevende å være gründer. Det har gått strålende med legevakta i Oslo, og vi ser for oss at vi skal gi det samme tilbudet i Drammen. Tilgjengelighet og pasientkomfort blir det viktigste vi skal fokusere på.

De siste årene har enkelte legekontorer i Norge begynt å tilby videokonsultasjoner.

 

LEGEVAKT-GRÜNDER: Legevakta skal driftes gjennom selskapet Legevakt X Drammen AS. Kambiz Persley har planer om å drifte både Legevakt X og Oslo Helse, legevakta i Oslo, samtidig, dog være fulltid i Drammen de første tre månedene.

Foto: Mathilde Torsøe